Algemene voorwaarden

Hoi! Welkom bij poppintags.nl. Wij vinden het leuk dat je onze website bezoekt. Door poppintags.nl te bezoeken ga je automatisch akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden zijn bedoeld om er voor te zorgen dat poppintags.nl voor iedereen werkt.

Je plaatst een advertentie in de juiste categorie en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze gebruiksvoorwaarden;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden of handelen dat leidt tot klachten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten of een groot aantal
 • berichten in korte tijd aan adverteerders via de website van poppintags.nl versturen;
 • virussen of andere technologie verspreiden die poppintags.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van poppintags.nl kunnen schaden;
 • de infrastructuur van poppintags.nl onredelijk belasten of de goede werking van Poppintags.nl verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot poppintags.nl te voorkomen of te beperken;

Bedrijven

Poppintags is een platform van gebruikers voor gebruikers. Advertenties van bedrijven zijn dan ook niet toegestaan. Poppintags behoud het recht zonder mededeling advertenties en gebruikers te verwijderen waarvan vermoed wordt dat dit bedrijven zijn.

Misbruik van poppintags.nl

Voor jouw veiligheid is er totale transparantie tussen koper en verkoper. Voordat je kunt kopen of verkopen dien je een account aan te maken en poppintags.nl te koppelen met je Facebook profiel. Op die manier weten koper en verkoper exact met wie ze te maken hebben. Op deze manier wordt oplichting geminimaliseerd.

 • wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van poppintags.nl te weren;
 • om poppintags.nl en de poppintags.nl gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
 • wij kunnen jouw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan poppintags.nl haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van poppintags.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van poppintags.nl door gebruikers.

Het terugvorderen van jouw betaling

Via PayPal ben je in staat het geld terug te vorderen. Doe dit nooit zonder overleg met één van de medewerkers van Poppintags.nl. Het zonder overleg terugvorderen van het door jou betaalde bedrag resulteert in een onmiddellijke en permanente ban van Poppintags.nl.

Wij zijn hier zo streng op omdat we anders het risico lopen dat de verkoper het product in de tussentijd alsnog opstuurt.

Door een account aan te maken bij Poppintags.nl ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • poppintags.nl stuurt email notificaties met betrekking tot verkopen of biedingen naar het bij Facebook bekende email adres of het alternatieve opgegeven e-mail adres na registratie.
 • poppintags.nl heeft toegang tot je Facebook gegevens en kan deze toepassen om gebruik van poppintags.nl eenvoudiger te maken voor jou. (Denk hierbij aan het invullen van adres gegevens zodat jij dit niet hoeft te doen)
 • Je meldt je aan voor de algehele nieuwsbrief waar updates over het platform in vermeld worden. Deze nieuwsbrief wordt maximaal 2 keer per maand verstuurd. Je kunt je desgewenst afmelden voor deze nieuwsbrief via deze link of via de link onderin de nieuwsbrief zelf.

 

Klachten, vragen & overige zaken voor kopers

Wanneer je een vraag of klacht hebt over je aankoop bij één van de gebruikers van Poppintags; dan dien je deze bij Poppintags.nl neer te leggen via het contactformulier of via support@poppintags.nl.

Hoewel een product bij een verkoper wordt gekocht, is Poppintags.nl verantwoordelijk voor betaling met iDEAL of PayPal. Het heeft daarom geen zin om een verkoper te contacteren wanneer er met iDEAL of PayPal is betaald. Poppintags.nl is niet verantwoordelijk voor betalingen die buiten Poppintags.nl om plaatsvinden. (bijv. directe PayPal betalingen, contante betalingen of directe bankoverschrijving)